Tyssedal, tettsted i Odda kommune, Hordaland, på østsiden av Sørfjorden, ved Tyssos munning i fjorden, 6 km nord for Odda tettsted. Her lå tidligere aluminiumsverk i tilknytning til de betydelige kraftverkene som forsynte industrien i Odda og på Eitrheim. I dag driver Tinfos Titan & Iron et ilmenittsmelteverk på stedet basert på råstoff fra Titania AS som har dagbrudd på Tellnes i Dalane i Rogaland. I Tyssedal ligger Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum (se Tyssedal kraftanlegg) som viser industrireising og kraftutbygging i et historisk perspektiv. Nasjonalt vannkraftmonument, Elektra, innviet 2000. Fra Tyssedal går det tursti til fjellutspringet Trolltunga, som i 2014 ble besøkt av ca 40 000 turister.