Minister er et lands sendemann i utlandet med rang etter ambassadør, egentlig ministre plénipotentiaire, se artikkelen Legasjon - diplomatisk representasjon. I noen lands utenrikstjeneste brukes også tittelen minister som nestkommanderende ved en større utenriksstasjon.