Timorsjøen, arm av Indiske hav, mellom øya Timor og Australia, ca. 480 km bred. Ca. 615 000 km2; største dybde 3300 m. Viktige petroleumsfelt i området.