Roger Caillois, fransk essayist; direktør for serien Croix du Sud, som har introdusert søramerikansk litteratur i Frankrike. Han utgav, med bakgrunn i sosiologi, språkvitenskap og myteforskning, en rekke essays om litteratur, antropologi og politikk, bl.a. Le Mythe et l'homme (1938), L'Homme et le sacré (1939), Esthétique généralisée (1962), Cases d'un Echignier (1970), Approches de l'imaginaire (1974), La Fleuve alphée (1978). Caillois hadde inngående kjennskap til forutsetningene for avantgarde-litteraturen, men var aldri talsmann for noen bestemt -isme. Hans forfatterskap er fylt av spennende, men ikke systematiserte, teorier og iakttagelser.