Reynolds' tall, tall som beskriver strømningen i en væske eller en gass. Det er lik forholdet mellom væskens (gassens) kinetiske energi og det indre friksjonsarbeid, som henger sammen med viskositeten. Ved en viss verdi for Reynolds' tall går strømningen over fra å være laminær til å bli turbulent. Samtidig øker friksjonen i væsken til det mangedobbelte. Den hastighet dette inntreffer ved, kalles kritisk hastighet. Kjennskap til Reynolds' tall er viktig ved overføring av resultater som er oppnådd ved forsøk med små modeller til modeller i full størrelse, f.eks. vindtunnelprøver med modeller til fly i full målestokk. Oppkalt etter O. Reynolds.