Reidar Grønhaug, norsk sosialantropolog, mag.art. 1967, dr.philos. 1975. Universitetslektor i Bergen 1967–72, førsteamanuensis fra 1972 og professor fra 1976. Grønhaug gjorde feltarbeid i Antalya, Tyrkia og Herat, Afghanistan. Hans viktigste arbeider omfatter Patriarkalsk autoritet og æresideologi og Micro-Macro Relations: Social Organization in Antalya, Southern Turkey (dr.avh. 1975). Hans bidrag innenfor norsk samfunnsvitenskap generelt og sosialantropologi spesielt er bl.a. utviklingen av en analytisk angrepsmåte som samtidig fanger inn lokalsamfunn og storsamfunn i et felles begrepsapparat («skala» og «sosiale felter»). I de senere årene stod Grønhaug sentralt i forskningen omkring innvandrerne og deres kår i mottaker- såvel som i avsenderlandet.