Per August Leonard Hallström, svensk forfatter, opprinnelig ingeniør, medlem av Svenska Akademien 1908, akademiets sekretær 1931–41. Han debuterte 1891 med den romantiske diktsamlingen Lyrik och fantasier, men når høyest som novellist, spesielt i samlingene Vilsna fåglar (1894), Purpur (1895), Briljantsmycket (1896), Reseboken (1898) og Thanatos (1900). Han stod også frem som romanforfatter, bl.a. med de tungsindige Gustaf Sparfverts roman (1903) og En skälmroman (1906). Den sistnevnte regnes som hans beste verk fra 1900-tallet, sammen med en rekke nye novellesamlinger, essaysamlinger og dramatiske arbeider. Hallström utgav også en Shakespeare-oversettelse i 12 bd. (1922–31). Hans utvikling fra en vek drømmer til en mer virkelighetsskildrende realist illustrerer utviklingen innen svensk litteratur fra 1890-årene til tiden omkring 1910. Hans samlede fortellinger utkom i 13 bd. 1922–23.