Nystova, tidligere høyfjellshotell i Vang kommune, Oppland; 1003 moh. på nordsiden av Otrøyvatnet ved E 16 på Filefjell. Tidligere fjellstue, omtalt første gang 1627. Det meste av bygningsmassen gikk tapt i en brann i 1958; ny hovedbygning stod klar i 1964. Ombygd til leilighetshotell 2005–06.