Sælehus, i middelalderen herberge for veifarende. Samme betydning hadde norrønt sáluhús, sálustofa. Særlig kjent er sælehusene langs de farligste fjellveiene, f.eks. over Dovre og Filefjell.