Nyika, verdensarvsted og nasjonalpark på fjellplatå i Nord-Malawi på 2100-2200 moh. Høyeste topp i Nyikamassivet er Nganda på 2605 moh.