Norske Felleskjøp

Av .

Artikkelstart

Norske Felleskjøp, samvirke som tar seg av de organisasjons- og næringspolitiske interessene til deres cirka 44 000 medlemmer. Norske Felleskjøp er fra 2001 markedsregulator for kornomsetningen i Norge og skal bidra til at målprisene som avtales i jordbruksavtalen, oppnås.

Faktaboks

Også kjent som
NFK, FK, Felleskjøpet, Felleskjøpet Agri

Det er fire regionale felleskjøp som dekker hele landet: Felleskjøpet Øst Vest (hovedkontor Oslo), Felleskjøpet Rogaland Agder (hovedkontor Stavanger), Nordmøre og Romsdal Felleskjøp (hovedkontor Molde) og Felleskjøpet Trondheim, som dekker de nordligste fylkene. De har til sammen ca. 54 000 medlemmer og en samlet omsetning på ca. 8 mrd. kr (2003).

Etter flere fusjoner mellom regionale felleskjøp er Felleskjøpet Agri fra 2009 eneeier av Norske Felleskjøp. Felleskjøpet Rogaland Agder er et frittstående samvirke for medlemmene i sitt område.

Historikk

Opprinnelig var hvert felleskjøp en sammenslutning av lokale innkjøpslag, gjerne ett i hver kommune, med solidarisk ansvar og med kjøpeplikt for visse varegrupper. Som innkjøpslag fungerer også meierier, samvirkelag m.m. De fleste felleskjøp har nå direkte medlemskap.

Felleskjøpet Øst Vest

I siste halvdel av 1800-tallet stod norske landhusholdningsselskap (se landbruksselskap) i spissen for å organisere omsetningen av driftsmidler til landbruket, og 1896 ble Landhusholdningsselskabernes Fællesinnkjøbsforening dannet i Oslo. Fra starten var Østfold, Hedmark, Oppland og Buskerud med, senere kom Akershus, Vestfold, Telemark og Aust-Agder. Foreningen byttet navn til Landhusholdningenes Felleskjøp i 1908, til Felleskjøpet Oslo i 1921 og til Felleskjøpet Østlandet i 1985. Dette ble i 1999 sammenslått med Felleskjøpet Vestlandet til Felleskjøpet Øst Vest.

Vestlandske Landhusholdningsselskabers Fællesinnkjøbsforening ble dannet i 1900. Foreningen ble omorganisert i 1911 og fikk navnet Det Vestlandske Kjøbelag. Fra 1974 het foreningen Vestlandske Felleskjøp, og fra 1985 Felleskjøpet Vestlandet. I 1999 Felleskjøpet Vestlandet gikk inn i Felleskjøpet Øst Vest.

Felleskjøpet Rogaland Agder

Felleskjøpet Rogaland Agder ble dannet i 1970 ved en fusjon av Agder Kjøpelag, dannet i 1899 i Vest-Agder, og Rogaland Felleskjøp.

Nordmøre og Romsdal Felleskjøp

I Møre og Romsdal ble det første felleskjøp dannet 1915, senere ble det tre ulike organisasjoner med tilholdssted i henholdsvis Ålesund (Møre Felleskjøp), Molde (Romsdals Sals- og Kjøpelag) og Kristiansund (Nordmøre Landbruksforretning). De to sistnevnte ble sammensluttet til Nordmøre og Romsdal Felleskjøp i 1970, mens Møre Felleskjøp fusjonerte 2000 med Felleskjøpet Øst Vest.

Felleskjøpet Trondheim

I Trøndelags-fylkene ble Landhusholdningsselskabernes Fællesforretning dannet i 1900. Fra 1905 het foreningen Nordenfjeldske landhusholdningsselskabers indkjøbs- og salgsforening og fra 1923 Felleskjøpet Trondheim. Troms Felleskjøp fra 1920 ble medlem først i 1973.

Norske Felleskjøp

Som samarbeidsorgan mellom de ulike felleskjøp ble Felleskjøpenes Landsforbund stiftet i 1934 og Felleskjøpenes Maskinkjøp i 1969 (en fortsettelse av Landsforbundets innkjøpskontor for maskiner). Begge to gikk 1973 inn i den nye topporganisasjonen Norske Felleskjøp (NFK).

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg