Aks, blomsterstand der blomster uten stilk sitter på en ugrenet hovedakse.