Norbert Elias, tysk-britisk sosiolog; emigrerte i 1933, og hadde akademiske stillinger i Storbritannia, Ghana og Nederland før han kom tilbake til Vest-Tyskland. Hans mest kjente verk, Über den Prozess der Zivilisation, ble utgitt i 1939, men fikk først gjennomslag med den engelske utgaven, The Civilizing Process I og II (1978, 1982). Her argumenteres det for at siviliseringen av det europeiske menneske fra middelalderen til moderne tid ikke kan forstås bare ut fra nye ideer og ny teknologi, men henger sammen med nye og strengere normer for manerer, aggresjonskontroll og kroppsbeherskelse. Han ser utviklingen av individuell selvkontroll i et gjensidig avhengighetsforhold til utviklingen av moderne statsformer. Elias var kritisk til både funksjonalisme og strukturalisme, og i boken What is sociology (1970) utviklet han sine teorier om hvordan «konfigurasjoner» av individer utvikles som utilsiktede resultater av samhandling.