Noctiluca, encellet, marin planktonslekt, viktig morildorganisme som hører til dinoflagellatene. Arten N. scintillans er på størrelse med et knappenålshode og har en stor vakuole, rik på ammoniumioner, som gir oppdrift slik at cellene samles ved havoverflaten. De akkumulerer oljedråper med karotenoider som gir dem rød farge, og vind og strømmer kan føre til samling i tomatrøde flak i bukter eller i røde striper på havet. Lysutsendelsen skyldes bioluminescens.