Nattlys, flagellatslekt som tilhører dinoflagellatene, se Noctiluca.