Nisse Zetterberg, svensk maler; hovedlærer ved Konstfackskolan 1957–69. Han malte landskap, portretter, akt, stilleben, illustrerte Gustaf Fröding og Nils Ferlin, og utførte en rekke dekorative arbeider, flere av dem i mosaikk. Litografier av ham finnes i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo.