Nike, et bakke-til-luft missilsystem basert på å avskjære målene i et treffpunkt på større avstander og i større høyder enn det er mulig med luftvernartilleri. Utstyr til en Nike-bataljon ble levert til det norske forsvar gjennom den amerikanske våpenhjelpen. Bataljonen, som bestod av fire batterier spredt rundt Oslo – i Asker, Nes på Romerrike, Trøgstad og Våler i Østfold – ble operativ 1960; nedlagt 1991. Deler av batteriet i Asker ble fredet av Riksantikvaren i 2004 som godt bevart eksempel på viktig teknisk-militært kulturminne.