New Zealand har en befolkning estimert til 4 471 000 (Verdensbanken 2013). Den årlige befolkningsveksten er beregnet til 0,8 %. Forventet levealder ved fødsel er 83,0 år for kvinner og 79,4 år for menn. Befolkningen kan deles inn i fire hovedgrupper etter identifisering med etnisk gruppe. 79 % identifiserer seg som europeiske og har hovedsakelig britisk bakgrunn (ofte kalt pakeha), 15 % identifiserer seg som tilhørende urbefolkningen maorier, og 7 % som henholdsvis asiatiske og fra stillehavsøyene (Pacific Peoples) (2001).

Maoriene innvandret fra Polynesia i flere bølger mellom 900-tallet og 1400-tallet. Deres fødselstall er markant høyere enn hos den øvrige befolkningen, og deres andel av befolkningen er derfor økende. I alt 635 100 (2005) identifiserer seg som maorier, hvilket i forhold til folketallet er verdens høyeste andel urbefolkning. Maoribefolkningen er særlig konsentrert til Auckland-området. De deltar på alle felter i New Zealands samfunnsliv, men markerer sterkt sin etniske egenart. Siden 1970-årene har myndighetene ført en politikk som aktivt søker å gi bedre livsmuligheter for maorienes språk og kulturliv (se for øvrig maori).

New Zealand har i de senere år åpnet opp for innvandring fra Asia. Mange av de nyankomne er høyt utdannede. Andelen asiater i befolkningen ventes å fordoble seg frem mot 2021. New Zealand har også i nyere tid hatt stor innvandring fra Samoa, Cook Islands, Tokelau, Fiji, Tonga og Niue. Det er først og fremst unge mennesker som søker arbeid i Auckland-regionen. North Island har 3/4 av landets befolkning. Halvparten av befolkningen på South Island bor i Canterbury-regionen.

New Zealand er et utpreget urbant samfunn med 86,2 % bosatt i byer og tettbebyggelser (Verdensbanken 2013). Over halvparten av befolkningen (56 %, 2005) bor i de fem urbane regionene Auckland, Hamilton, Napier-Hastings, Wellington og Christchurch. Auckland har alene 1/3 av landets befolkning, og frem mot 2026 er det ventet at 2/3 av befolkningsøkningen vil foregå i Auckland-regionen.

New Zealand har ingen statskirke. Over 70 % av befolkningen er protestanter. De største trossamfunn er den anglikanske kirke, presbyterianere, katolikker, metodister og jøder.

Offisielle språk er engelsk og maori. Engelsk skriftspråk er praktisk talt identisk med britisk-engelsk, mens det talte språk oppviser visse trekk som stemmer overens med nordengelsk eller skotsk uttale, og har også trekk til felles med australsk-engelsk (se engelsk).

Maori er urbefolkningens språk. Det hører til de polynesiske språkene i den austronesiske språkfamilien. De aller fleste maoritalende er tospråklige med engelsk som annetspråk. Maori skrives med latinske bokstaver. Det er offisielt språk ved siden av engelsk siden 1987.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.