Polynesiske språk, undergruppe i den austronesiske språkfamilien, blir talt av under 1 mill. mennesker i Polynesia, deler av Melanesia og i New Zealand. De mest kjente av disse er samoansk, tongansk, tahitisk, hawaiisk og maori (New Zealand). Språkene er utforsket, skriftfestet og tatt i bruk av misjonærer. Samoansk og tongansk er nasjonalspråk i Vest-Samoa og Tonga. De polynesiske språkene har et svært enkelt konsonantsystem, slik at vokalene dominerer. Grammatiske forhold uttrykkes helst gjennom affikser og partikler.