Nes batteri, tidligere luftvernsanlegg i 1960-90 i Nes og Ullensaker.