Moira, betegner i gresk mytologi skjebnens makt, dels oppfattet som en side av Zevs' vesen, dels som en makt den høyeste guden selv er underkastet, personifisert som skjebnegudinne. Se også moirer.