Meråker skytehall er en av de viktigste innendørs skytebanene i Norge. Hallen, som ble tatt i bruk i 2005, er på 1000 kvadratmeter, og har baner på 10, 15 og 50 meter for skyting med luftvåpen og finkalibrede våpen. Hallen er utstyrt med 25 moderne elektroniske skiver. Den er en viktig del av undervisningstilbudet innen skyting og skiskyting ved Meråker videregående skole, men benyttes også til mange konkurranser både innen Norges skytterforbund og Det frivillige skyttervesen. Hallen er hjemmebane for rifleklubben ved skolen, Meråker Idrettsgymnas Rifle (MIR), og brukes jevnlig av Meråker skytterlag og Stordalen skytterlag.