Det frivillige Skyttervesen

Det frivillige Skyttervesen, DFS, er landets største organisasjon innen skytesport. DFS ble etablert av Stortinget 30. juli 1892 gjennom et vedtak om sammenslåing av lagene i to konkurrerende skytterorganisasjoner, Folkevæbningen (folkevæpningssamlagene) og Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug. Stortingsvedtaket satte en stopper for en konflikt som hadde vart i mange år.

Faktaboks

Også kjent som
DFS

Den nye organisasjonen fikk statstilskudd fra 1. juli 1893, og denne datoen regnes som stiftelsesdato for DFS.

Formål og organisasjon

Grunnreglene for DFS er vedtatt av Stortinget, og formålet med organisasjonen i hht. vedtak i 1905 er «å fremme praktisk skyteferdighet i det norske folk, og derved dyktiggjøre det for landets forsvar». 19. desember 2016 vedtok Stortinget ny formålsparagraf, som gir organisasjonen et bredere samfunnsmessig oppdrag: «Det frivillige Skyttervesens formål er å fremme god våpenkultur og praktiske skyteferdigheter, samt sikre tilgang til en desentralisert skytebanestruktur, til nytte for Forsvaret og samfunnet for øvrig». Dette gjør DFS til Forsvarets største frivillige støtteorganisasjon. DFS består (2016) av ca 850 skytterlag med til sammen over 130.000 medlemmer. Lagene er organisert i 48 samlag, som igjen tilhører 9 landsdelskretser.

DFS ledes fra Skytterkontoret i Oslo. 15 ansatte, med generalsekretæren som leder, tar seg av blant annet opplæring, IT-systemer, økonomi, anleggsutvikling og salg av ammunisjon og våpen. DFS gir ut medlemsbladet Norsk Skyttertidende.

Organisasjonens øverste organ, Skytterstyret, har i tillegg til 7 valgte medlemmer også et medlem oppnevnt av Forsvarsdepartementet.

Skyteøvelsene som praktiseres i DFS har endret seg i retning mer sivilt preg, men spesielt øvelser som feltskyting, felthurtigskyting og stangskyting viser fortsatt sterk tilknytning til Forsvaret.

Øvelser

DFS arrangerer konkurranser med grov- og finkalibrede rifler hele året. I sommerhalvåret drives det i hovedsak med baneskyting, mens feltskyting dominerer vintersesongen. De siste tiårene har innendørs skyting med finkalibret rifle fått økende oppslutning. Dette foregår spesielt i vintersesongen, på 15 eller 50 meters avstand.

Det største arrangementet i DFS er Landsskytterstevnet, som samler mange tusen deltakere. Her kåres bllant annet skytterkonge/dronning, prins og prinsesse, samt norgesmester i feltskyting.

Siden begynnelsen av 1990-tallet er Sig Sauer STR 200 (STR: Scandinavian Target Rifle) det vanligst brukte våpenet i DFS. Våpenet ble utviklet i samarbeid med DFS’ søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark. Kalibrene 6,5x55 mm og .308 brukes til langholdskyting, mens .22 LR (5,6 mm) brukes på 15, 50 og 100 meter. Krag Jørgensen og Mauser er nå stort sett faset ut. Forsvarets rifler AG 3 og HK 416 er også godkjent for konkurranser i DFS.

Klasser

Skytterne i DFS konkurrerer i forskjellige klasser, tildels med forskjellige skyteprogrammer.

De aldersbestemte ungdomsklassene er:

  • Rekrutt 11-13 år
  • Eldre Rekrutt 14-15 år
  • Junior 16-17 år
  • Eldre Junior 18 år.

Veteranklassene er:

  • V55
  • V65
  • V73

Klasse 1-5 er resultatbaserte klasser, med Klasse 5 som høyeste.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg