Pistolskytter
En pistolskytter løsner et skudd under felttrening. Våpenet er en 9mm STI Target Master.
Pistolskytter
Skiver

Målskiver for pistolskyting på 25 meters hold. Plass 11 og 13 viser en duellskive. Plass 15 viser en presisjonsskive.

Pistol

Pistol. Halvautomatisk pistol.

Av /Store norske leksikon ※.
Revolver

Revolver

Av /Store norske leksikon ※.

Pistolskyting. 10 m luftpistolskive.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Pistolskyting som konkurranseform innebærer skyting med pistol eller revolver på poenggivende mål. I Norge er pistolskyting hovedsakelig organisert under Norges Skytterforbund (NSF) og Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN).

Faktaboks

Uttale
pistˈolskyting

Norges Skytterforbund organiserer både internasjonale og nasjonale skyteøvelser. Internasjonale skyteøvelser er en del av International Shooting Sport Federation (ISSF) og inkluderer følgende baneøvelser:

 • 10 meter luftpistol
 • 50 meter pistol (ofte kalt «fripistol» i Norge)
 • 25 meter pistol (ofte kalt «finpistol» i Norge)
 • 25 meter grovpistol
 • 25 meter standardpistol
 • 25 meter silhuettpistol

Blant de internasjonale baneøvelsene er følgende øvelser en del av de olympiske sommerlekene:

 • 10 meter luftpistol (for menn og for kvinner)
 • 25 meter pistol (for kvinner)
 • 25 meter silhuettpistol (for menn)

Alle baneøvelsene skytes stående. Våpenet skal avfyres med én hånd.

Nasjonale øvelser innunder Norges Skytterforbund:

 • sprintluft
 • fripistol B
 • hurtigpistol
 • feltskyting
 • Precision Pistol Competition 1500 (ofte kalt «PPC»)
 • T96

I motsetning til baneøvelsene kan feltskyting og PPC også inkludere liggende, knestående eller sittende skyting. Feltskytestevner foregår gjerne langs løyper i terrenget. Avhengig av hvilken våpengruppe man konkurrerer i, kan våpenet tidvis holdes og avfyres med begge hender.

DSSN organiserer dynamisk sportsskyting i Norge og er blant annet tilsluttet den internasjonale organisasjonen «International Practical Shooting Confederation» (IPSC). Dynamisk sportsskyting skiller seg fra NSF-organisert konkurranseskyting først og fremst ved at skytteren ikke står stille på standplass, men beveger seg dynamisk gjennom en oppsatt løype. DSSN organiserer følgende internasjonale pistolskyteøvelser:

I tillegg organiserer DSSN én nasjonal pistoløvelse:

 • sivilpistol

50 meter pistol (fripistol)

I fripistol skytes det med finkalibret våpen (kaliber .22 ) av valgfri modell. Skjeftet er som regel spesialtilpasset skytteren og omslutter hånden. Våpenet lades med ett og ett skudd. Avstanden til målet er 50 meter. Skyteprogrammet innebærer 60 skudd mot en tidelt sirkelskive med blinkdiameter på 50 millimeter. Skytetiden er to timer og inkluderer prøveskudd. I finaler får skytterne 75 sekunder per skudd. Fripistol var OL-øvelse for menn fra 1896 til 2016.

Fripistol B

Fripistol B tilsvarer vanlig fripistol med unntak av at man skyter på 25 meters bane og målskivene er såkalte Colt-skiver, som er halvparten så store som skivene for fripistol.

10 meter luftpistol

10 meter luftpistol er skyting med luft- eller gassdrevet våpen (kaliber 4,5 mm) med visse krav til utforming, blant annet en makslengde på 42 centimeter og en maksvekt på 1,5 kilo. Luftvåpenet lades med ett og ett skudd. Avstanden til målet er 10 meter. Skyteprogrammet innebærer 60 skudd mot tidelt sirkelskive med blinkdiameter på 11,5 mm i løpet av 1 time og 45 minutter. Tiden inkluderer prøveskudd. Kvinner skyter 40 skudd på 1 time og 15 minutter. I finaler får skytterne 75 sekunder per skudd. Fra 1988 har 10 meter luftpistol vært OL-øvelse for både kvinner og menn.

Sprintluft

Sprintluft er en luftpistoløvelse som i stor grad likner 10 meter luftpistol med unntak av at man skyter 30 skudd på 15 minutter og målskiven er en luft-duellskive, som har en annen poenginndeling.

Standardpistol

Standardpistol er skyting med halvautomatisk finkalibret våpen (.22 LR) med visse krav til utforming, blant annet maksvekt på 1,4 kilo og maksavstand mellom for- og baksikte på 22 centimeter. Avstanden til målet er 25 meter. Skyteprogrammet innebærer 60 skudd mot en tidelt sirkelskive med blinkdiameter på 50 millimeter. Skuddene deles i 12 serier med fem skudd, og seriene har en varierende tidsbegrensning: De fire første seriene skytes på 150 sekunder, deretter følger fire serier på 20 sekunder og til sist fire serier på 10 sekunder. Standardpistol er VM-øvelse for menn og NM-øvelse for begge kjønn.

Silhuettpistol

Silhuettpistol innebærer skyting med halvautomatisk våpen med kaliber .22 LR. Våpenet har visse krav til utforming, blant annet maksvekt på 1,4 kilo. Ergonomiske skjefter er tillatt, og avstanden til målet er 25 meter. Skyteprogrammet innebærer 60 skudd mot fem like skiver som står ved siden av hverandre på en rekke. Den enkelte silhuettskiven er en femdelt sirkelskive med blinkdiameter på 100 millimeter. Tidligere benyttet man tidelte helfigurer.

Skytingen er delt i 12 serier à fem skudd – ett i hver skive. Skytetiden kan markeres mekanisk ved at skivene svinger frem først når skytteren skal løsne skudd for så å svinge tilbake når tiden for serien er ute. I dag er det mer vanlig at skytetiden markeres med henholdsvis rødt og grønt lys. I de fire første seriene er skivene synlige i åtte sekunder, deretter følger fire serier på seks sekunder og til sist fire serier på fire sekunder. I finaler skytes ytterligere fire serier på fire sekunder.

Silhuettpistol har vært OL-øvelse for menn fra 1896. Det internasjonale navnet på øvelsen er «25 meter rapid fire pistol». I Norge skyter begge kjønn norgesmesterskap.

25 meter pistol (finpistol)

Finpistol er skyting med halvautomatisk finkalibret våpen (.22 LR) med samme våpenkrav som standardpistol. Avstanden er 25 meter. Skyteprogrammet innebærer 60 skudd delt i 30 skudd mot en tidelt sirkelskive med blinkdiameter på 50 millimeter. Disse 30 skuddene skytes i serier på fem skudd med en tidsbegrensning på seks minutter per serie. I tillegg kommer 30 skudd med såkalt duellskyting. Her løsnes ett og ett skudd mot en silhuettskive (se silhuettpistol). Skiven er synlig i tre sekunder og bortvendt i sju sekunder. Alternativt markeres dette med grønt og rødt lys. Finaleskyting foregår som i øvelsen fripistol.

25 meter pistol har vært OL-øvelse for kvinner siden 1984, og ble tidligere kalt sportspistol. I Norge arrangeres norgesmesterskap for begge kjønn.

Grovpistol

Grovpistol er skyting med halvautomatisk våpen i kaliber mellom 7.62 millimeter (.30) og 9.65 millimeter (.38). Det mest vanlige kaliberet er .32 S&W. Øvrige krav er ellers like som for øvelsen standardpistol, og skyteprogrammet tilsvarer 25 meter pistol (finpistol). Grovpistol er en VM-øvelse for menn. I norgesmesterskap er klassen åpen.

Hurtigpistol

Hurtigpistol er skyting mot silhuettskive i klassene «finpistol» og «grovpistol». Avstanden til målet er 25 meter. Skyteprogrammet innebærer 60 skudd delt i 12 serier à fem skudd mot samme skive. Skivene er synlige i ti sekunder de første fire seriene, åtte sekunder i de neste fire seriene og seks sekunder i de siste fire seriene. Norgesmesterskap arrangeres for begge kjønn i klassen finpistol, mens klassen grovpistol er en åpen klasse.

Feltskyting

I feltskyting går deltagerne gjennom en terrengløype med ti standplasser. Skudd løsnes kun på kommando mens skytteren står i ro på standplass. Til sammen løsnes 60 skudd. Målene er både skiver og figurer som kan stå i ro eller være oppdukkende eller forsvinnende. Avstanden varierer fra fem til 70 meter (i enkelte våpengrupper inntil 200 meter), og skytetiden er 10–15 sekunder per øvelse (inntil 60 sekunder i enkelte våpengrupper). I løpet av konkurransens ti standplasser skal minst én standplass utføres stående med én hånd, stående med fri hånd og enten knestående, liggende på magen, stående med begge hender eller sittende. Feltskyttere konkurrerer i tre hovedgrupper:

Gruppe 1:

 • finpistol (kaliber: .22 LR)
 • grovpistol (kaliber .30–.38)
 • militærfelt (kaliber .355–.455)
 • revolverfelt (kaliber .355–.455)

Gruppe 2:

 • spesialpistol (fritt kaliber, men våpenet skal passe i en kasse med mål: 185 x 125 x 35 millimeter)
 • spesialrevolver (fritt kaliber, men våpenet skal passe i en kasse med mål: 200 x 150 x 40 millimeter)

Gruppe 3:

 • magnumklasse 1 (kaliber .357–.40 med minimum hylselengde på 25 millimeter)
 • magnumklasse 2 (kaliber .41–.505)

Norgesmesterskap arrangeres for alle våpengrupper.

NAIS

NAIS står for «Norsk Avdeling av Den Internasjonale Skytterunion». NAIS-programmet for pistol innebærer to serier à fem skudd i løpet av 150 sekunder, etterfulgt av to duellserier à fem skudd, én serie à fem skudd på 20 sekunder og til sist én serie à fem skudd på ti sekunder. Skytingen foregår stående med én hånd og deles inn i to klasser:

 • fin (alle våpen med unntak av enkeltskuddsvåpen i kaliber .22–.32)
 • grov (alle våpen med unntak av enkeltskuddsvåpen i kaliber 9 millimeter eller mindre og med unntak av magnumladninger)

I NAIS-skyting er ferdighetskravene internasjonale, og skyttere kan motta ulike ferdighetsmedaljer etter hvert som de oppnår kravene.

Precision Pistol Competition 1500 (PPC)

PPC-konkurranser innebærer skyting fra ulike avstander og i ulike stillinger i seks ulike våpengrupper. Våpengruppene er delt inn etter type våpen, revolver eller pistol, og løpslengde. En komplett PPC-konkurranse består av to omganger og til sammen 150 skudd. En skytter kan maksimalt oppnå 1500 poeng, derav tallet i navnet på øvelsen. I Norge er PPC-skyting organisert under Norges Skytterforbund, og internasjonalt er PPC organisert under World Association PPC 1500.

T96

T96 er en nasjonal skyteøvelse med tilsvarende våpen og klasser som i feltskyting. Programmet skytes på T96-skiver, som består av fem like sirkler på 110 millimeter med en innersone på 45 millimeter. Avhengig av våpengruppe holder man våpenet med én hånd eller begge hender. Utøveren skyter fem eller seks skudd i serier på mellom 150 sekunder og 10 sekunder. Første hold er 11 meter. Deretter øker avstanden til 15 meter, før man avslutter på 25 meter. T96 ble en nasjonal skyteøvelse under Norges Skytterforbund i 2020.

ISPC håndvåpen

ISPC håndvåpen er en nasjonal og internasjonal skyteøvelse for pistol og revolver, som organiseres av Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN). I dynamisk sportsskyting beveger skytteren seg gjennom ulike baner kalt «stages». Det finnes ikke noe fast oppsett for banene, og skytteren må ofte forsere ulike hindre. Målene er standariserte pappskiver og stålplater som kan være delvis skjult eller i bevegelse. Enkelte mål kan gi poengtrekk dersom skytteren treffer dem. Disse målene kalles «no shoot». Minste tillatte kaliber i ISPC håndvåpen er 9 millimeter. Man konkurrerer i ulike divisjoner for pistol og revolver:

 • Open (åpen): Denne klassen tillater modifisering av våpen og innebærer som regel det mest spesialiserte utstyret, inkludert optiske og elektroniske siktemidler.
 • Standard: Denne klassen tillater modifiserte våpen, men tillater ikke optiske eller elektroniske siktemidler
 • Production (produksjon): Denne klassen tillater svært få modifikasjoner, og kun offisielt godkjente våpen tillates.
 • Classic (klassisk): Denne klassen er forbeholdt pistoler basert på 1911-modellen.
 • Revolver: Denne klassen er forbeholdt revolvere. Optiske siktemidler er ikke tillatt.

Steel Challenge

Steel Challenge er en nasjonal og internasjonal skyteøvelse for pistol og revolver, som organiseres nasjonalt av Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) og internasjonalt av Steel Challenge Shooting Association (SCSA). Øvelsen innebærer skyting på stålmål. Spredningen av målene er forhåndsdefinert i åtte ulike formasjoner. Skytteren med beste tellende tid sammenlagt etter alle åtte omganger vinner skyteprogrammet.

Sivilpistol

Sivilpistol er et nasjonalt skyteprogram som organiseres av Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN) med årlige norgesmesterskap. Øvelsen følger hovedsakelig samme regler som ISPC håndvåpen. Utøverne konkurrerer i fem klasser:

 • Klasse 1: Revolver eller pistol. Kaliberet må være mindre enn 8 millimeter og våpenet inkludert magasin skal passe i en kasse med målene 185 × 120 × 30 millimeter.
 • Klasse 2: Pistol. Kaliberet må være mellom 8 og 9,9 millimeter, og våpenet inkludert magasin skal passe i en kasse med målene 185 × 135 × 34 millimeter.
 • Klasse 3: Pistol. Kaliberet må være 10 millimeter eller mer, og våpenet inkludert magasin skal passe i en kasse med målene 185 × 135 × 34 millimeter.
 • Klasse 4: Revolver. Kaliberet må være 7,5 millimeter eller mer.
 • Klasse 5: Revolver eller pistol. Kaliberet skal være .22 LR.

Det arrangeres årlige norgesmesterskap i sivilpistol.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg