Melchior Ramus, født i Aukra, norsk teolog og kartograf. Arbeidet 1689–93 med en stort anlagt kartlegging av hele Norge. Resultatet foreligger i en hel rekke innholdsrike og til dels merkverdig gode karter i arkiver, dels i original, dels i kopi, men alle anonyme.