Immatrikulere, innskrive i offentlige registre, innskrive som student ved universitet eller høyskole.