Astrup, norsk slekt med navn etter Astrupgaard i det tidligere Hviding herred sør for Ribe på Vestjylland. Slektens eldste kjente medlem, Troels Winter (ca. 1440–1510) eide denne gården. Hans sønnesønns sønnesønn Niels Troelsen (1610–63) var far til prost i Hviding herred Niels Astrup (1642–1701), og slekten kom til Norge 1715 med dennes sønn Niels Astrup (1681–1743), som ble fogd på Sunnmøre. Fra hans sønner, prost i Aurskog Niels Astrup (1717–92) og Hans Christian Astrup (1721–1802), stammer to linjer av slekten.

Prost Niels Astrup var far til sogneprest i Grytten Hans Rasmus Astrup (1754–1827), og dennes sønn kaptein Ebbe Carsten Tønder Astrup (1794–1888) var far til statsråd Hans Rasmus Astrup (1831–98). Hans sønn var oberst Ebbe Carsten Morten Astrup (1876–1955), som var far til skipsreder Nils Ebbessøn Astrup (1901–72; gift med filantropen Hedevig (Heddy) Astrup (1904–78) og skipsreder (Hans) Henning Ebbessøn Astrup (1913–2008). Sønner av skipsreder Nils Astrup er skipsreder Nils Jørgen Astrup (1935–2005) og kunstsamleren, skipsmegler Hans Rasmus Astrup (f. 1939).

En annen sønn av prost Niels Astrup, prost i Ørskog Nikolai Astrup (1747–1802), var farfars far til misjonsbiskopene Nils Astrup (1843–1919) og Hans Jørgen Synnestvedt Astrup (1852–1939); sønn av den førstnevnte var misjonsbiskop Johannes Astrup (1873–1955). Misjonsbiskopenes bror, sogneprest Christian Astrup (1844–1919), var far til maleren Nikolai Astrup (1880–1928). Prost Nikolai Astrup var farfar til stadshauptmann Harald Astrup (1831–1914), som igjen var far til arkitektene Henning Astrup (1864–96) og Thorvald Astrup (1876–1940), til polarforskeren Eivind Astrup (1871–95) og til grosserer og stortingsmann Sigurd Astrup (1873–1949). Thorvald Astrup var far til arkitekt Henning Astrup (1904–83). Sigurd Astrup var farfar til forretningsmennene Sigurd Haraldssøn Astrup (f. 1937) – som igjen er far til investoren Camilla Astrup (f. 1964) – og Eivind Haraldssøn Astrup (f. 1945), som er far til politikeren Nikolai Astrup (f. 1978) og seileren Henning Astrup (f. 1982).

Videre lesning

Forfatter av denne artikkelen

Artikkelen ble sist oppdatert 24.09.2009.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Slektsforskning og genealogi

Jon Gunnar Arntzen

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

4. juli 2009 skrev Jon Bjones

Kva tyder namnet Astrup? Forslag: Elvebakken
Grunn: a kan tyde å (elv) på norsk
trup tilsvarer torp på svensk og norsk

Takknemleg for svar og ettleiing.

Vennleg helsing Jon Bjones

27. juli 2009 svarte Jon Gunnar Arntzen

Det er godt mulig at navnet opprinnelig har betydd 'bostedet ved elven', men det ville føre for langt å skulle etterforske og angi etymologi på alle slektsnavn som har egen artikkel.

Vennlig hilsen
Jon Gunnar Arntzen

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.