Juraj Tranovský, slovakisk kirkereformator og religiøs dikter, opprinnelig fra det polske Schlesien. I 1631 ble han luthersk prest i Liptovský Mikuláš i det nåværende Slovakia, og gjorde mye banebrytende arbeid blant de slovakiske lutheranerne. Han utgav salmeboken Cithara Sanctorum (1636), som inneholder tsjekkiske og slovakiske protestantiske salmer, inkludert hans egne, samt hans oversettelser av tyske lutherske salmer til tsjekkisk. Denne salmeboken, også kalt Tranoscius, er senere blitt utvidet flere ganger og har kommet ut i ca. 130 utgaver. Den er blitt brukt i den slovakiske lutherske kirken langt ut på 1900-tallet og har spilt en viktig rolle som inspirasjonskilde for slovakiske diktere.