Johannes Teigland var fjellklatrer og fallskjermhopper. Under et basehopp i Italia mistet han stabilitet slik at han utløste fallskjermen for sent, og han styrte inn i fjellveggen etter at fallskjermen åpnet seg. Det var også sterk vind i området.