Jerusalemmøtet, betegnelse på det andre verdensmøtet for Det internasjonale misjonsråd, holdt i Jerusalem 1928. Møtet hadde til hovedoppgave å klargjøre kristendommens stilling til andre religioner, om det eksisterte tilknytningspunkter som kunne utnyttes, eller om kristendommen alltid må stå i motsetning til dem. Forhandlingene førte ikke til enighet. Andre hovedspørsmål var forholdet mellom de såkalte «unge kirker» (som for første gang deltok på et slikt møte) og den gamle kristenhet, samt utfordringen med økt sekularisering i Vesten.