Herleif, mannsnavn, norrønt Herleifr, av herr, 'hær', og leif, 'arving, etterkommer'.