Henrik Schück, svensk litteraturhistoriker, professor i estetikk i Lund 1890, professor i litteraturhistorie i Uppsala 1898–1920. Medlem av Svenska Akademien 1913. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1911. Som litteraturhistoriker la han stor vekt på å tegne den kulturhistoriske bakgrunnen til litterære verk, og mindre vekt på estetiske analyser. Han skrev oversiktsverkene Allmän litteraturhistoria (6 bd., 1919–26) og Illustrerad svensk litteraturhistoria, det siste sammen med K. Warburg. Schück skrev første bind (1896), senere omarbeidet han hele verket og førte det frem til 1870 (6 bd., 1926–30). Han utgav en rekke biografier, bl.a. om Shakespeare (1883–84 og 2 bd., 1916) og Gustav 3 (1904). Schück stod også bak mange tekstutgaver av svensk og utenlandsk litteratur. Ur gamla papper er tittelen på en 8 bd. lang serie med artikler og avhandlinger (1892–1908). Hans enorme produksjon, som er uten sidestykke i svensk humanistisk forskning, strakte seg også inn på det rent historiske området. Hans arbeid ble videreført av en rekke elever.