Svenska Litteratursällskapet, stiftet i Uppsala 1880. Hovedsakelig opptatt av å publisere bidrag til svensk litteraturvitenskap og litteraturhistorisk bibliografi i årboken Samlaren og en egen skriftserie.