Haug kirke, kirke i Ringerike kommune, Buskerud, i Haugsbygda. Middelaldersk, enskipet steinkirke. Sterkt ombygd på 1700-tallet. Ny ombygging i 1878 da også vesttårn og sakristi ble bygd til. Kirken ble restaurert 1962–63. Til inventaret hører en middelaldersk døpefont av kleberstein. I Universitetets oldsaksamling er oppbevart et middelaldersk krusifiks fra Haug kirke.