Faktaboks

Haaken Christian Mathiesen
Født
24. februar 1827, Linderud i Aker (nå Oslo)
Død
10. september 1913, Linderud i Aker
Virke
Brukseier
Familie

Foreldre: Kjøpmann og godseier Mogens Larsen Mathiesen (1799–1875) og Johanne Hedevig Gløersen (1800–85).

Gift 1) 15.9.1853 i København med sin kusine Anna Sophie Josephine Larpent (22.10.1833–19.2.1863), datter av dr.med. Isaac Pierre Larpent (1798–1840) og Juliane Elise Mathiesen (1807–90); 2) 15.3.1866 i Aker med Louise Julie Jeanette Larpent (19.8.1835–21.10.1875), søster av hustru nr. 1.

Sønnesønn av Haagen Mathiesen (1759–1842); dattersønns sønn av Mogens Larsen Monsen (1727–1802); far til Haaken Larpent Mathiesen (1858–1930); farfar til Jørgen Arthur Mathiesen (1901–93); fetter av Dikka Møller (1838–1912), Herman Anker (1839–96) og Christian August Anker (1840–1912); fetter av (og svoger til) Sophus Larpent (1838–1911).

Haaken Christian Mathiesen

Byste av Haaken Christian Mathiesen, utført i 1884 av Olaf Glosimodt.

Haaken Christian Mathiesen
Av /Norsk portrettarkiv - Riksantikvaren 𝒲.

Haaken Christian Mathiesen var en norsk godseier. Mathiesen kjøpte i 1881 slektsgården Linderud, og i 1893 Eidsvolds Værk som han bygde opp til en moderne treforedlingsbedrift. Med dette var han en av de store næringsdrivende og industrigründere i Norge i siste halvdel av 1800-tallet. Hans basis lå i familiens skog- og trelastbedrift Tostrup og Mathiesen, men engasjementene hans strakte seg ut over denne. Han ble en av dem som ledet norsk næringsliv inn i den moderne industrialderen.

Bakgrunn

Haaken Christian Mathiesen ble sendt ut i ung alder. Han var to år ved handelsakademiet i Altona i Hamburg og deretter et par år i Paris. Da farfaren Haagen Mathiesen døde 1842, hadde Tostrup og Mathiesens fullmektig, Christopher H. Tostrup, overtatt virksomheten sammen med faren. Faren hadde vært en passiv partner og trakk seg tilbake 1849. Samme år ble Haaken Mathiesen kompanjong i firmaet, bare 22 år gammel.

Bedriften stod da foran omfattende omlegninger, blant annet som følge av den tekniske utvikling. Jernbanen fra Christiania til Eidsvoll (Hovedbanen) var planlagt og stod ferdig i 1854. Bedriften, som hadde sine skoger i Hurdalsområdet, kunne umiddelbart utnytte den nye transportmulighet. Da sagbruksprivilegiene falt 1860, stod et stort moderne dampsagbruk klart til å overta etter vassagene. Utover i 1860-årene kunne man begynne å sende trelast på dampskip over Nordsjøen. I begynnelsen av 1870-årene var tidene gode og bedriften den høyest lignede i Christiania. Mathiesen kunne referere til «Skriget om min uhyre Formue».

Union og Hønefoss bruk

Den 23 år eldre Tostrup hadde vært den drivende kraft i første fase, men Mathiesen viste tidlig initiativ og ble en ledende kraft når det gjaldt å utnytte den neste tekniske nyhet, tremassen. I første omgang engasjerte han seg i en rekke virksomheter utenfor egen bedrift og ofte sammen med sin fetter, Christian Anker i Halden, som også var en av tidens gründere. Et av de første store engasjementer gjaldt Union i Skien, der Mathiesen tok en større aksjepost i 1873. To år etter ble det krise, og Mathiesen grep tøylene.

I begynnelsen av 1890-årene var Union modernisert og gikk godt, og Mathiesen trakk seg ut. Mathiesens største engasjement var i Ankers store Hønefoss bruk. Også her bar Mathiesen bedriften gjennom krisen og solgte seg ut i begynnelsen av 1890-årene. Mathiesen engasjerte seg i en rekke andre av tidens nye bedrifter som Fredrikshald Tændstikfabrik, Skiens Dampskibsselskab, Christiania Sporveier, Drammensbanen, Christiania Dampkjøkken, Fiskeguanoselskabet, med flere. .

Mathiesen var en av tidens store «venture»-kapitalister, for å bruke et moderne uttrykk. Hans store formue var generert innenfor tradisjonell virksomhet, men han sørget for at den kunne tjene som basis for moderne industri i den første fase av det industrielle gjennombrudd i Norge. Han refererte selv til sine mange «Galskaber», og han måtte ta til dels store tap, men hans basis var solid, og han kom rimelig godt ut av det.

Eidsvold Værk

Salget av de store engasjementer i Union og Hønefoss hadde sin bakgrunn i utviklingen i familiebedriften. I 1892 løstes Tostrup-familien ut etter Christopher Tostrups sønn, Oscar Tostrups død, og Mathiesen ble eneeier. Året etter kjøpte han Eidsvold Værk, solgte dampsagen og begynte utviklingen av en moderne treforedlingsbedrift.

I 1875 hadde han overtatt herresetet Linderud etter sin far. I 1891 solgte han det til sin yngste sønn, Christian Pierre Mathiesen, og i 1895 overdrog han familiebedriften til sin eldste sønn, Haaken Larpent Mathiesen.

Ved siden av sin mangfoldige forretningsvirksomhet var Mathiesen en ivrig kunstvenn og mesén.

Utmerkelser (utvalg)

Han ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1895 og var kommandør av Dannebrogordenen.

Les mer i Store norske leksikon

Kilder og litteratur

  • Steffens, H. K. (1899), Linderud og Slægterne Mogensen og Mathiesen
  • Sejersted, Francis (1979). Den gamle bedrift og den nye tid 1842–1895, Bind 3 av Fra Linderud til Eidsvold værk

Faktaboks

Haaken Christian Mathiesen
Historisk befolkningsregister-ID
pf01036372029700

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg