Gudlaug, kvinnenavn, norrønt Guðlaug, av norrønt guð eller goð, 'guder'; og gotisk liugan, 'love under ed, vie seg til'. Skrives også Gullaug.