Gullaug, tettbebyggelse i Lier kommune, Buskerud, del av Drammen tettsted, ved Drammensfjorden. Fra 1500- til 1700-tallet var eiendommen Gullaug adelig setegård og tilhørte slekten Tordenstjerne.