Georgios Papandreou, gresk politiker og tidligere statsminister. Medlem av parlamentet fra 1923 til 1951. Tilhørte opprinnelig Eleftherios Venizelos' liberale parti og var medlem av en rekke regjeringer fra 1923 til 1933. Leder for det sosialdemokratiske parti fra 1935. Papandreou dro i eksil i 1941 etter den tyske okkupasjonen. Ble i april 1944 statsminister for eksilregjeringen i Kairo. I oktober 1944 vendte han tilbake til Athen som leder for en nasjonal samlingsregjering, men gikk av i desember 1944 da borgerkrigen brøt ut. Innenriksminister i 1947, visestatsminister i 1950. Leder av det liberale parti i 1954, og ledet ved valgene i 1956 og 1958 den liberale opposisjonen. Dannet regjering i 1964, men kom i motsetningsforhold til kongefamilien, og i 1965 gikk han av som regjeringssjef. Etter militærkuppet i 1967 ble han arrestert, men senere løslatt på grunn av høy alder og sykdom.