Hellas' og det gresktalende folks historie går tilbake til rundt 1600 før vår tidsregning. Den greske antikken strekker seg fra 800 fvt. til 395 evt. og var en periode med politiske, filosofiske, kunstneriske og vitenskapelige nyvinninger som utgjør en kulturarv som har utøvd grunnleggende innflytelse på vestlig sivilisasjon. Gjennom mesteparten av middelalderen var Hellas en del av Det bysantinske rike, før Det osmanske riket tok over herredømmet fra senmiddelalderen. Hele artikkelen