Fredrik August Dahlgren, svensk forfatter og embetsmann, sekretær i Svenska fornskriftssällskapet 1843, medlem av Svenska Akademien fra 1871. Han utgav eldre svenske diktverk og sammenstilte et uvurderlig Glossarium öfver föråldrade och ovanliga ord och talesätt i svenska språket (utg. 1914–16, ny utg. 1960). Dahlgrens mest kjente verk er skuespillet Wermlänningarna (1846) og dialektdiktene i Viser på varmlandske tongmåle (1875).