Francesco Scipione Maffei, italiensk polyhistor og forfatter, medlem av akademiet Arcadia. Han oversatte deler av Iliaden og Aeneiden og grunnla det litterære tidsskriftet Giornale dei letterati d'Italia (1710). Ble berømt med tragedien Merope (1713), som ble etterlignet av Voltaire. Han ville befri sitt lands dramatikk fra fransk innflytelse, og gjenoppvekket interessen for eldre italienske skuespill. Sin fødebys historie skildret han i Verona illustrata (1732), og han utgav også diplomatiske og arkeologiske studier.