Polyhistor er en person som har lærd innsikt og viten på mange forskjellige områder.