Polyhistor, person som har lærd innsikt og viten på mange forskjellige områder.