Accademia dell Arcadia, italiensk litterært akademi, grunnlagt i Roma 1690. Inspirasjonskilden til Arcadia var dronning Kristina av Sverige, som etter å ha frasagt seg den svenske tronen samlet en litterær krets rundt seg i Roma. Etter Kristinas død i 1689 grunnla hennes venner Arcadia som en reaksjon mot barokken, den dominerende poetiske stilart på 1600-tallet. De oppkalte akademiet etter en gjeteregn i Hellas og tok selv greske navn. Panfløyten ble emblem, og Jesusbarnet, hvis første gjester hadde vært gjetere, ble antatt som akademiets beskytter. Det representerte en diktekunst som skulle bygge på fornuften og uttrykke klarhet og balanse. Akademiet hadde sin storhetstid på 1700-tallet med bl.a. Pietro Metastasio som et av sine mest berømte medlemmer. På 1800-tallet spilte det en beskjeden rolle i italiensk kulturliv. I 1925 ble akademiet omdøpt til Accademia Letteraria Italiana, og det arbeider i dag særlig med italiensk litteraturhistorie.