Firdaposten

Avishode til Firdaposten
Firdaposten.
Odd Brandsøy (biletet) var redaktør av partiorganet Firdaposten i viktige år for arbeidarørlsa i Fjordane 1953–1986. I jubileumsutgåva i 1973 skriv redaktøren at: Firdaposten har hatt si politiske oppgåve som organ for det Norske Arbeiderparti. Ikkje alle har kunne fylgt oss på det området. Det var heller ikkje venta. I det store og heile kan vi seie at ikkje alt vi har skrive gjennom 25 år har vore like jordnært, like sant og like vel motteke. Eit blad er som eit menneske såleis. Det har sine gode sider og sine veike. […] Den auka respekt og status som arbeidsfolk har vunne seg i vårt samfunn er eit resultat av den samla arbeidarrørsla sin ustanselege kamp mot klassefordomar, for betre kår og større rettferd for det jamne menneske. Har Firdaposten kunna ytt sin skjerv til dette arbeidet, så har avisa sin eksistens gjennom desse 25 åra hatt ei vidare meining enn nett det å formidle meldingar og nyhende.
Odd Brandsøy
Firdaposten.

Artikkelstart

Firdaposten er lokalavis for Kinn og Bremanger, som kjem ut i Florø tre dagar i veka. Avisa vert redigert på nynorsk og var tidlegare partiorgan for Arbeidarpartiet. Firdaposten har frå 1996 Amedia som eigar.

Historie

I 1938 fekk Arbeidarpartiet kontrollen over ei avis i Fjordane under namnet Gjallarhorn, som hadde kome ut i Førde sidan 1936. Krigen sette ein stoppar for avisføretaket 24. april 1940. Firdaposten skulle ta opp arven etter Gjallarhorn, men med ny utgjevarstad i Florø.

Firdaposten blei skipa på eit møte i Florø 6. oktober 1948. Ambisjonen var å vere organ for Det norske Arbeidarparti i Fjordane og få 2000 abonnentar i løpet av eitt år. Høgreavisa i byen kom i gang igjen eit par veker etter, og i tillegg måtte Firdaposten konkurrere med venstreavisa Firda Folkeblad. Fyrste nummer av Firdaposten kom like før jul i 1948 med Guttorm Hansen, seinare stortingspresident, som redaktør. Dei fyrste åra fekk lesarane fire sider to gonger i veka.

Trykkeri

Økonomien var skral, og trykkinga av avisa blei eit problem av di dette ikkje var muleg i sjølve Florø. Det blei inngått prenteavtale med Øens Prenteverk i Førde. Dette skapte praktiske problem, då avisa måtte trykkast om føremiddagen og sendast med buss til Florø om kvelden. I 1955 blei trykkinga av avisa flytta til R. Angell-Jacobsens prenteverk i Florø. Sjølv om prenteverket var gamalt, blei dette rekna som eit stort framsteg. 1. januar 1965 blei trykkinga atter flytta, denne gongen til Bergens Arbeiderblad. Utover på 1970-talet steig misnøya over trykkinga i Bergen. Redaktør Odd Brandsøy freista fleire gonger å få Norsk Arbeiderpresse A/S med på finansiering av eit trykkeri i Florø. Draumen om eige offsettrykkeri blei endeleg verkeleggjort 18. september 1976, og samstundes kom overgangen til tabloidformat.

Veksttid

Brandsøy vidareutvikla avisa og utvida staben monaleg i si lange redaktørtid fram til 1986. Midt på 50-talet auka avisa talet på utgåver i veka frå to til tre, og passerte Firda Folkeblad i opplagstal tidleg på 70-talet.

Frå 1992 har Firdaposten rådd grunnen aleine som lokalavis i Florø. Frå 1990 til 1996, i brytningstida då partisynspunkta blei tona noko ned til fordel for ønsket om å femne heile byen med omland, var det Erik Stephansen som var redaktør i avisa.

Aukande opplag førte til overmot, og Firdaposten freista å erobre nytt land lenger inne i fjorden ved å utfordre avisa Firda i Førde. I desember 1994 auka avisa frå fire til fem utgåver for veka, og vidare til seks utgåver i 1995. Dette blei igjen redusert til fire i 1996 i samband med at A-pressa kjøpte Firda, og konkurrentane fekk same eigar.

Opplag

År Opplag
1952 1800
1960 3301
1969 3233
1983 5850
1993 6736

2008

2019

2020

2021

5484

5032

5159

4912

Til og med 2015 gjeld opplagstala berre papirutgåva. Frå 2020 vert netto opplagstal for digitalt abonnement og papirabonnement nytta. Firdaposten har i seinare år, som dei fleste andre, dagleg oppdatert nettavis.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg