Paul von Mauser, tysk våpenkonstruktør. Grunnla 1872 sammen med broren Wilhelm Mauser (1834–82) våpenfabrikken Mauser-Werke AG i Oberndorf am Neckar. Konstruerte håndskytevåpen og kanoner; mest kjent er mausergeværet.