Skyteklubber og -institusjoner

Norges Skytterforbund er en sammenslutning av fire eldre riksforbund som organiserer sportsbetont konkurranseskyting i Norge (se skytesport). Frem til og med 2016 hadde NSF fagkomiteer for rifleskyting, pistolskyting, leirdueskyting og viltmålskyting. Disse er nå erstattet av tre komiteer, som arbeider på tvers av grenene. Forbundet ble stiftet i 1946 som Norges Sportsskytterforbund. Hele artikkelen