Kammarimjelle, ettårig urt i snylterotfamilien. 10–30 cm, litt grenet, blomstene sitter i et tett, firkantet aks. Støttebladene har en fiolett kam, blomstene er purpurrøde med gul underleppe. Bladene er hele, motsatte og sittende. En eurasiatisk art som vokser i småskog og bakker på noen få steder langs Oslofjorden sør til Telemark. Kammarimjelle er truet av utryddelse fordi lokalitetene den vokser på enten har blitt nedbygd eller har grodd igjen med tett skog pga. opphør av beite. Arten er fredet i Norge, og rødlistet som sterkt truet.