Tønsbergitt, magmatisk bergart, en porfyrisk, sterkt rødfarget variant av larvikitt. Tønsbergitt forekommer langs kysten mellom Tønsberg og Langesundsfjorden; Oslofeltet. Bergarten er en monzonitt eller syenitt og består vesentlig av alkalifeltspat og plagioklas med noe augitt, brun amfibol og biotitt. Tønsbergitt fra Bolærne i Ytre Oslofjord er brukt i sokkelen til Slottet.