Bernhard Paumgartner, østerriksk dirigent, komponist og musikkforsker. Fra 1911 var han dirigent for Tonkünstlerorchester og lærer ved musikkakademiet i Wien; direktør og dirigent ved Mozarteum i Salzburg 1917–38 og 1945–59. Han var en av initiativtagerne til festspillene i Salzburg, og var sjef for disse fra 1960 til sin død. Paumgartner laget monografier over Mozart (1927), Schubert (1943) og Bach (bd. 1, 1950), og utgav skrifter og komposisjoner av eldre mestere, bl.a. Leopold Mozarts fiolinskole (1922). Hans egne komposisjoner omfatter operaer, korkomposisjoner, scenemusikk m.m.