Avisenes nyhetsbyrå, norsk nyhetsbyrå, eid av A-pressen og 31 aviser. ANB er en mediebedrift med tradisjoner tilbake til arbeiderbevegelsens pressevirksomhet, men er nå politisk uavhengig. Socialdemokratisk Pressekontor ble grunnlagt 1912, og ble det første fellesorgan for landets arbeideraviser. 1919 skiftet kontoret navn til Arbeidernes Pressekontor. 1984 fikk byrået navnet A-pressens Oslo-redaksjon (APOR), det ble organisert som et aksjeselskap 1990. 2001 ble navnet endret til Avisenes nyhetsbyrå (ANB).